Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Szanowni Państwo

z Nowym Rokiem nowe zmiany i wytyczne… zapraszamy do zapoznania się:

Od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywać zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

http://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/zmiany-w-ksiedze-wizualizacji-znaku-prow-2014-2020

Działania informacyjne i reklamowe w ramach PROW na lata 2014-2020

Nowy wzór umowy do PREMII (LEADER 19.2) – 5.01.2021

Uprzejmie informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opracowała nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który zostały wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 160/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wzór ww. formularza uzyskał akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

http://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/nowy-wzor-umowy-do-premii-leader-192

 

Materiały dla Wnioskodawców