Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

W dniu 6 marca 2018 r w gmachu MRiRW odbyło się VIII posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER.

Konsekwencje zmian w przepisach dot. konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach realizacji operacji w PROW 2014-2020 ( najważniejsze zmiany od 21.02.2018), przedstawiła  Pani Renata Flis – Naczelnik Wydziału Procedur i Koordynacji Kontroli MRiRW. (pobierz prezentację).

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiami z tego spotkania.