Dzień tygodnia: piątek, 12 kwiecień 2024 |

ZAPROSZENIE
na XXVII Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” działając na
podstawie § 16 ust. 5 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, które odbędzie się w dniu
1 czerwca 2023 r. (I termin 13.00, II termin godz. 13.30).
Urząd Miejski w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów
SALA KONFERENCYJNA (I PIĘTRO)