Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR Stowarzyszenie „LGD Ziemia Chełmońskiego” organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego regionu, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz naszych wnioskodawców na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 21 lutego br. w godzinach o godzinie 13:30 na platformie Teams.