Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

 

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Ziemia Chełmońskiego” do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków, które zwołuję
na   12-go czerwca 2019 roku /środa/ na  godzinę 12.30 I termin.

Spotkanie odbędzie się  w sali konferencyjnej  w Ratuszu Miejskim w Mszczonowie

(Plac Piłsudskiego 1)

W przypadku braku więcej niż połowy liczby członków, Walne Zebranie Członków
w II terminie odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu o godzinie 13:00.

Pozdrawiam

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Ziemia Chełmońskiego”

Magdalena Podsiadły

 

Porzadek obrad 12 06 2019