Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |

W LGD trwają przygotowania do nowego okresu programowania, dlatego zapraszamy do współpracy przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W każdej z gmin odbędą się spotkania konsultacyjne, zgodnie z harmonogramem przedstawionym na plakacie ?, podczas których m.in. przeprowadzimy analizę mocnych i słabych stron, potencjału, potrzeb, kierunków rozwoju obszaru LGD „Ziemia Chełmońskiego” oraz wydatkowania środków w kolejnych latach ???

LSR jest dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki finansowe w nowej perspektywie finansowej przeznaczone na rozwój gmin objętych działaniem LGD.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i udziału w konsultacjach społecznych.

plakat_konsultacje_gminy_LGD3