Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

Zapraszamy do wnoszenia uwag do projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego obszaru. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dostępne są w zakładce „Przygotowanie LSR na lata 2023-2027”. Ponadto w maju będzie można zapoznać się z projektem LSR w wyznaczonych miejscach na obszarze LGD, o czym będziemy na bieżąco informować.

Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu uwag. Formularz uwag można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl), pocztą tradycyjną, złożyć w tymczasowym biurze LGD w Grodzisku Mazowieckim,
ul. Tadeusza Kościuszki 21 lub wrzucić do skrzynki przy wejściu do biura w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 24. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD – tel. 46 858 91 51.