Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

W piątek 25.01.2019r. o godz  14:00 – zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w  naborze  grantowym w zakresie tematycznym: Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne oraz działania promocyjno – informacyjne  wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023.

Wszystkim, którzy aplikowali w tym naborze dziękujemy za złożone wnioski – było ich wiele.

Wartość złożonych środków znacznie przewyższyła dostępny limit naboru  (300 000 zł ) – stąd teraz w naszym biurze rozpoczyna się  bardzo pracowity czas – weryfikacji i wyboru operacji do dofinansowania.

Prosimy na bieżąco śledzić naszą stronę  internetową oraz FB – tą drogą będziemy informować o postępach w procesie oceny i wyboru  operacji do dofinansowania w ramach tego naboru.

jak