Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” działając na podstawie  § 16 ust. 5 pkt 4 Statutu stowarzyszenia oraz art. 10 ust. 1a-1e ustawy z dnia  7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r.

 (czwartek) (I termin 13.30, II termin godz. 14.00).