Dzień tygodnia: piątek, 12 kwiecień 2024 |

 

ZAPROSZENIE

           Działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” serdecznie zapraszam na XXI Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.30 w Ratuszu Miejskim
w Mszczonowie, pl. Piłsudskiego 1 (sala konferencyjna) w I terminie.
W przypadku braku więcej niż połowy liczby członków, Walne Zebranie Członków odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu w II terminie o godz. 13.00.

                         Porządek obrad zgodny z dołączoną kartą.

Po zakończeniu Walnego Zebrania zapraszam wszystkich na Wigilijne spotkanie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w miejscu obrad.

 

 

Z poważaniem

Magdalena Podsiadły
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

LGD „Ziemia Chełmońskiego”

 

Proponowany porządek obrad :  Porządek obrad na walne 9.XII..2019 _