Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |

XIX WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA LGD „ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO”

„U BOLKA” Dom Weselny
Stary Dębsk 3 c, 96-513 Stary Dębsk, pow. sochaczewski

 data 25.02.2019 godzina 13:45 (I termin)

 

PROPONOWANY  PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie XIX Walnego Zebrania Członków – powitanie zebranych przez
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie  listy obecności.
  3. Wybór Prezydium (Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza)
    i Komisji Skrutacyjnej (3 os.).
  4. Przyjęcie porządku obrad – głosowanie.
  5. Omówienie aktualnej sytuacji Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” (nabory, limity, złożone projekty etc.).
  6. Zmiany w składzie Rady LGD.

Głosowanie nad podjęciem uchwały.

  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Zakończenie posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego.

W przypadku braku więcej niż połowy liczby członków, Walne zebranie członków
w II terminie odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu o godzinie 14:00.