Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Od 01.09.2018r. firma Navigator International Sp. z o.o. rozpoczęła na terenie województwa Mazowieckiego realizację projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku od 18 do 64 lat lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji (w tym 10% osób niepełnosprawnych i 80% wielokrotnie wykluczonych).
W ramach projektu zapewniamy:

– profesjonalną kadrę szkoleniową oraz zajęcia blisko miejsca zamieszkania;

– wsparcia tj.:

  •  DIAGNOZĘ INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI WSPARCIA W OPARCIU O ŚCIEŻKĘ REINTEGRACJI;
  • PORADNICTWO ZAWODOWE;
  • COACHING – MOTYWATOR ZMIANY;
  • WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH;
  • PORADNICTWO RODZINNE;
  • SZKOLENIA ZAWODOWE zakończone certyfikacją zewnętrzną (bezpłatne podejście do egzaminu);
  • SZKOLENIA ICT dla osób u których zostanie stwierdzona taka potrzeba;
  • POŚREDNICTWO PRACY;
  • 3 miesięczny płatny STAŻ zawodowy;

– ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed podjęciem stażu;

– catering podczas szkoleń;

– poczęstunek podczas warsztatów;

– materiały szkoleniowe;

– zwrot kosztów dojazdu;

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Jest możliwość utworzenia grupy w Państwa miejscowości, jeżeli zbierze się odpowiednia liczba osób.
Rekrutacja ma charakter otwarty i potrwa do czasu zebrania się 5 grup szkoleniowych po średnio 12 osób. Okres realizacji projektu 01.09.2018 – 31.05.2019 r.

Szczegółowych informacji udzieli Zespół Projektu:
nr telefonu: 514 430 964, e-mail: wystarczychciec@navigator-szkolenia.eu
Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektuhttp://www.navigator-szkolenia.eu/wystarczy-chciec/plakat-ulotka-wystarczy-chciec