Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

Rozpoczynamy rekrutację na Wyjazd studyjny zorganizowany jest w ramach projektu współpracy pt. „Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich” (akronim: PLiAT) i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie  19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Organizatorami wyjazdu studyjnego są Partnerzy projektu tj.: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”,  Lokalna Grupa Działania  „Ziemia  Łowicka”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” oraz  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” ,

Wyjazd odbędzie się w terminie 23 – 27 października 2023 roku w Maladze.

Liczba uczestników wyjazdu studyjnego jest ograniczona, z czego z terenu LGD „Ziemia Chełmońskiego” – 15 osób, w tym 2 miejsca dla pracowników biura.

W wyjeździe studyjnym mogą wziąć osoby pełnoletnie mieszkające lub działające na obszarze LGD „Ziemia Chełmońskiego”  tj. z gminy: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Mszczonów, Nowa Sucha, Radziejowice, Sochaczew, Teresin, Żabia Wola i Rybno;  w tym przedstawiciele LGD,  przedstawiciele organizacji pozarządowych, sołtysi, przedsiębiorcy (w tym rolnicy) oraz przedstawiciele instytucji lokalnych zajmujących się promocją obszarów wiejskich w zakresie lokalnych produktów, dziedzictwa kulturowo – historycznego czy walorów turystycznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

Wszelkie regulacje dot. wyjazdu studyjnego zostały określone w REGULAMINIE WYJAZDU STUDYJNEGO DO HISZPANII w ramach projektu współpracy pt.  „Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich”