Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |

Projekt współpracy „Kluby Inteligencji Finansowej” – wspomnienie z wyjazdu studyjnego LGD 

Mazurska wizyta studyjna, zorganizowana przez LGD „Ziemia Chełmońskiego” oraz partnerską LGD „Zielone Sąsiedztwo”, odbyła się w dniach 28-30 sierpnia br. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali członkowie i pracownicy LGD oraz przedstawiciele innych organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, samorządowcy, a także przedsiębiorcy i mieszkańcy zainteresowani podjęciem działalności gospodarczej. W ramach wizyty zaplanowano spotkanie z przedstawicielami Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” w Ogonkach oraz Związku Stowarzyszeń LGD9 w celu omówienia procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy pozyskali dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pierwszego dnia odwiedziliśmy Smażalnię ryb „u Sambora”, która otrzymała dofinansowanie na rozwój z PROW oraz Lokalną Grupę Rybacką „Wielkie Jeziora Mazurskie” / Związek Stowarzyszeń LGD 9. Na miejscu ugościły nas Pani Barbara Dawcewicz – Prezes oraz Wioletta Banasiewicz – Dyrektor Biura. Dowiedzieliśmy się o działalności organizacji  w ramach LSR oraz ciekawych, inspirujących projektach realizowanych nie tylko z PROW, ale także innych źródeł, np. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ponadto zwiedziliśmy siedzibę – budynek Centrum Animacji Społecznej wraz z otoczeniem, zrealizowanego przez Związek Stowarzyszeń LGD9.

Następnie przejeżdżając przez Węgorzewo dotarliśmy do portu w Kalu i przedsiębiorstwa Pana Andrzeja Janulewicza, który otrzymał dofinansowanie na budowę domków turystycznych i zakup sprzętu turystycznego. Właściciel podzielił się z nami swoim doświadczeniem w zakresie prowadzonej działalności i realizacji operacji w ramach PROW. Fascynująca opowieść i prawdziwy pasjonat kochający wodę i swoją małą Ojczyznę. Ostatnim punktem programu tego dnia było spotkanie z przedstawicielem firmy i zwiedzanie zrealizowanej inwestycji – Willa Dwa Jeziora. Ten piękny pensjonat w miejscowości Kal także powstał z wykorzystaniem unijnego dofinansowania. Miłym zakończeniem dnia była kolacja z muzyką na żywo w tle.

Drugi dzień był równie ciekawy, ponieważ w kilkuosobowych grupach przepłynęliśmy jedyny w Europie quest wodny „Nad Świętym Jeziorem” z wykorzystaniem houseboata o nazwie „Questboat”, zrealizowany przez LGR w ramach projektu współpracy. Pozostali uczestnicy, którzy akurat nie rozwiązywali wodnego questu na jeziorze Święcajty, poznawali tajniki finansów z grą Eurocash. Tak minęła nam pierwsza część dnia, po której udaliśmy się na obiad do „Starej Kuźni Mazurskiej” w Ogonkach, u Pana Przemysława Bernadzkiego. Jest to uroczy obiekt, którego budowę oparto na starej XVIII wiecznej kuźni, gdzie dzisiaj mieści się jedna z sal restauracyjnych. W latach 2017-2019 obiekt został poddany gruntownej termomodernizacji oraz dokonano poprawy konkurencyjności poprzez wprowadzenie pakietów turystycznych w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze’’ na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wchodzącego w skład europejskich funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.