Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |

W dniach  23 – 27 października 2023r. wraz z czterema polskimi partnerami projektu współpracy pn. ”Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich” (PLiAT)  tj. Stowarzyszeniem LGD „Kraina Rawki”, Stowarzyszeniem LGD „Polcentrum” i Stowarzyszeniem LGD „Ziemia Łowicka” mieliśmy okazję brać udział w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii na teren działania zagranicznego partnera projektu GDR Guadalteba.

Grupa uczestników (75 osób) składała się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, przedsiębiorców (w tym rolników) oraz przedstawicieli instytucji lokalnych zajmujących się promocją obszarów wiejskich w zakresie lokalnych produktów, dziedzictwa kulturowo- historycznego czy walorów turystycznych.

Podczas pięciodniowego wyjazdu odwiedziliśmy partnerskie LGD, Lokalną Grupę Działania Grupo de Accion Local Guadalteba (GDR Guadalteba), poznaliśmy specyfikę oraz problemy odwiedzanego regionu. Z przedstawicielami LGD, będącymi równocześnie włodarzami czterech gmin-miejscowości wchodzących w skład LGD, rozmawialiśmy na temat projektów realizowanych ze środków lokalnego LGD a następnie odwiedziliśmy miejsca gdzie te środki zostały przekazane. Zwiedziliśmy lokalną wytwórnię kozich serów Fabrica De Qestos Arguillo, a następnie tłocznię oliwy z oliwek DCOOP SCA Olivarera San Benito. Oba projekty, dzięki wsparciu środkami z lokalnego LGD miały możliwość unowocześnienia jak i podniesienia standardu linii produkcyjnych do wytwarzania lokalnych produktów. Degustacja zarówno serów jak i lokalnej oliwy dała nam szansę poznania tego co dany obszar ma specyficznego i najcenniejszego oraz na czym buduje swoją siłę zarówno dla promocji obszaru jak również daje pracę  mieszkańcom.

W ramach poznania dziedzictwa kulturowo – historycznego mieliśmy okazję poznać tradycyjne dania kuchni regionalnej w tym słynne tapas  czyli miniaturowe hiszpańskie posiłki składające  się z oliwek (aceitunas), szynki hiszpańskiej (jamón serrano) czy różnych rodzajów serów hiszpańskich (queso) oraz wiele innych.

Podczas naszej wizyty nie zabrakło również okazji do poznania walorów turystycznych. Niezapomniana wycieczka do El Caminito del Rey – czyli  tłum. Ścieżka Króla, Droga Króla była oszałamiająca a widoki niezapomniane. Cud natury oraz ludzka wyobraźnia i umiejętności  dały połączenie warte każdego wysiłku by tam być, zobaczyć i poczuć. To było miejsce które nie bez przyczyny jest obowiązkowym punktem na mapie odwiedzin i swoistą wizytówką regionu. Jedyne w swoim rodzaju!

Udało nam się również odwiedzić Malagę gdzie dzięki przewodnikowi zapoznaliśmy się  z  lokalnymi zwyczajami np. tymi dotyczącymi Corridy, prawie udało nam się wejść do Muzeum Picassa a już na pewno większość uczestników wyjazdu studyjnego posiada zdjęcie z jego posągiem, obejrzeliśmy piękne zabytkowe katedry i pochodziliśmy urokliwymi uliczkami.

W ostatni  dzień  pobytu w drodze na lotnisko, zobaczyliśmy Sewillę  – miejsce gdzie warto wrócić i poczuć trochę dłużej klimat oraz lokalny folklor.

W trakcie wyjazdu partnerzy projektu oraz uczestnicy mieli niejedną okazję do bliższego poznania się, wymiany poglądów oraz  snucia planów dla kolejnych działań i wspólnych projektów. Każda z partnerskich grup działa na innym trenie i dysponuje innymi zasobami, nie zmienia to jednak faktu że każda ma potencjał, siły i chęci by przenieść na swój obszar wiedzę czy rozwiązania zaobserwowane podczas wyjazdu studyjnego.  

Projekt współpracy pn. ”Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich” (PLiAT)   został sfinansowany  ze środków PROW na lata 2014-2023.