Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Połowa grudnia, to doskonały czas, by podsumować całoroczną działalność organizacji. Właśnie dlatego 13 grudnia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmońskiego” zorganizowała swoje siedemnaste Walne Zebranie Członków, które odbyło się w mszczonowskim ratuszu. Tradycyjnie już obrady rozpoczęła prezes Zarządu Magdalena Podsiadły, która serdecznie powitała wszystkich zebranych. Przedstawiła również projekt uchwały wnoszącej drobne zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemi Chełmońskiego”, które zgromadzeni Członkowie przyjęli jednogłośnie. Prezes Podsiadły przedstawiła także sprawozdanie merytoryczne z wdrażania tego najważniejszego dla LGD dokumentu. Opowiedziała m.in. o przeprowadzonych naborach dla osób pragnących założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą. Na zakończenie zaprosiła wszystkich na część nieoficjalną.

Wigilijne spotkanie rozpoczęły świąteczne życzenia, które złożyła prezes Magdalena Podsiadły. Oprócz ciepłych słów nie zabrakło także symbolicznego łamania się opłatkiem. XVII Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmońskiego” zakończył wspólny posiłek, do którego zasiedli przedstawiciele Zarządu, Rady, pracownicy biura Stowarzyszenia oraz Członkowie. Atmosfera spotkania była prawdziwie świąteczna – nie zabrakło nawet kolęd, których śpiewanie zaintonował Wacław Siedlicki z OSP Skuły. Walne Zebranie było więc nie tylko pretekstem do podsumowania mijającego roku, ale także doskonałą okazją do spotkania się i podzielenia bożonarodzeniową radością.

Dagmara Bednarek, GCI

1

3

4