Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Ważne kwestie dotyczące funkcjonowania firm:

  1.  30-tego kwietnia 2018r. weszło w życie nowe prawo zwane kodeksem przedsiębiorcy; reguluje ono podstawowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw dotyczące min. rejestracji firmy, ulg, zawieszenia, kontroli, sporów pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem i sposobu postępowania.
  2. 19 maja 2018r. upływa termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL  w CEiDG.

Brak wpisu we wskazanym terminie skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG.

Nałożony na przedsiębiorców obowiązek uzupełnienia wpisów o numery PESEL ma na celu wyczyszczenie bazy CEIDG z tzw. „martwych wpisów”, czyli wpisów dotyczących działalności faktycznie nie prowadzonych, których zaprzestanie prowadzenia z różnych przyczyn nie zostało przez przedsiębiorców zgłoszone do organów ewidencyjnych.

Przedsiębiorcy, którzy aktywnie prowadzą swoją działalność i dokonywali w okresie od dnia 1 lipca 2011r. (od dnia powstania CEIDG) jakichkolwiek zgłoszeń do CEIDG – zmiana wpisu, zawieszenie, bądź wznowienie działalności – nie muszą się niczym martwić, ich wpisy na pewno zawierają numery PESEL. Konieczność uzupełnienia wpisu będzie dotyczyła przedsiębiorców, którzy od bardzo dawna, nawet od kilkunastu lat, nie odwiedzali urzędów, a jednak prowadzą działalność gospodarczą.
Proszę pamiętać, że nie dotyczy to przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS-ie.

Treść ustawy ( tekst jednolity) .Prawo przedsiębiorcy tekst jednolity