Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |

unnamed

Drodzy Beneficjenci – przypominamy, że rozpoczęcie realizacji operacji przed zawarciem Umowy o Przyznanie Pomocy w tym wypłaty pomocy finansowej, może być uznane jako naruszenie warunków przyznania pomocy dla operacji która nie mogła by być zrealizowana bez udziału środków publicznych  i może skutkować:

  • brakiem wypłaty całości kwoty pomocy ;
  • żądaniem zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy;
  • wypowiedzeniem umowy .