Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

 LGD  „Ziemia Chełmońskiego”zaprasza  do uczestnictwa w bezpłatnych  warsztatach dotyczących wykorzystywania dziedzictwa kulturowego gminy Żabia Wola w działaniach edukacyjnych i kulturalnych.

Warsztaty odbędą się w  dniu 31. 07.2018 o godz 12:30 w siedzibie Stowarzyszenia w Żabiej Woli przy  ul. Warszawskiej 24.

 

 

plakat_dziedz_LGD

 

Odbiorcy: 

Warsztaty są kierowane do osób zajmujących się szeroko rozumianą edukacją: nauczycieli, w tym nauczycieli przedszkolnych, pracowników instytucji kultury, działaczy organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, osp), pracowników gminy odpowiedzialnych za dziedzictwo (wydziały dot. planowania przestrzennego, ale też kultury i promocji, a także edukacji) oraz osób zainteresowanych działaniami na rzecz dziedzictwa kulturowego i grup nieformalnych.

Zawartość merytoryczna:

W ramach warsztatów będą poruszany następujące zagadnienia:

– definiowanie pojęć dziedzictwo (w tym dziedzictwo materialne i niematerialne), zabytki, kultura i tradycja;

– mapowanie dziedzictwa w gminie Żabia Wola;

– „Interpretacja dziedzictwa” wg Freemana Tildena;

– narzędzia edukacyjne ;

– przedstawienie publikacji poświęconych wykorzystywaniu dziedzictwa w działaniach edukacyjnych;

Osoba prowadząca:

Anna Czyżewska, etnografka, badaczka kultury i trenerka. Od ponad 10 lat pracuje w organizacjach pozarządowych zajmujących się dziedzictwem kulturowym. Związana ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna z którym zrealizowała szereg projektów promujących dziedzictwo kulturowe Warszawy, Mazowsza i Polski. Jako trenerka współpracuje z Narodowym Centrum Kultury i Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Obecnie pracuje w Federacji Mazowia, w której wspiera organizacje pozarządowe w województwie. Mieszka w gminie Żabia Wola.