Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

Żabia Wola 14.02.2019r.

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszam do udziału w warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR i działań LGD który odbędzie się dnia 25 lutego 2019r. (poniedziałek) w godzinach 9:00-14:00 w Domu Weselnym  „U BOLKA” Stary Dębsk 3 c, 96-513 Stary Dębsk, pow. sochaczewski.

Warsztat refleksyjny stanowi element ewaluacji wewnętrznej wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, służy ocenie dotychczasowych efektów oraz zmian jakie zaszły  na obszarze działania LGD.

W dyskusji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  1. Prezentacja wyników badań ankietowych z mieszkańcami obszaru LSR przeprowadzonych na potrzeby badania ewaluacyjnego wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju
  2. Prezentacja stanu realizacji LSR i osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu na podstawie projektu sprawozdania rocznego z realizacji LSR na 2018 rok
  3. Dyskusja oraz warsztaty nt. „Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

W tym:

  • Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
  • Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
  • Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

Ze względów organizacyjnych prosimy i potwierdzenie uczestnictwa do dnia 20.02 br. pod numerem tel. 46 858 91 51 lub na  adres  biuro@ziemiachelmonskiego.pl

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.

Z poważaniem

Magdalena Podsiadły

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”