Dzień tygodnia: piątek, 22 wrzesień 2023 |

Działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” zawiadamiam o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 27-go czerwca 2018 roku (środa)  na  godzinę 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury – Nowa Sucha 50A ( sala konferencyjna) w I terminie.

W przypadku braku więcej niż połowy liczby członków, Walne Zebranie Członków odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu w II terminie o godzinie 12:30.

Zaproszenie: Zaproszenie na Walne 27.06.2018

Porządek Obrad: Porządek obrad na Walne 27.06.2018 _zmiana

z poważaniem

Magdalena Podsiadły

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

LGD „Ziemia Chełmońskiego”