Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” zawiadamiam o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 13.12.2017 r. (środa)  godzina 11:30 w Ratuszu miejskim w Mszczonowie, pl.  Piłsudskiego 1 ( sala konferencyjna) w I terminie.

W przypadku braku więcej niż połowy liczby członków, Walne Zebranie Członków odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu w II terminie o godzinie 12:00.

Porządek Obrad: Porzadek_obrad_13.12.2017

 

z poważaniem

Magdalena Podsiadły

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

LGD „Ziemia Chełmońskiego”