Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego ogłasza  nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 3.1.1 Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne oraz działania promocyjno-informacyjne  wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Termin składania wniosków 28 grudnia 2018 r. – 25 stycznia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy przyszłych grantobiorców:  osoby fizyczne  nieprowadzące działalności gospodarczej, stowarzyszenia, fundacje, JST oraz inne podmioty

Szczegóły dotyczące naboru  znajdują się w  Ogłoszeniu  nr 1/2018/G :

Ogłoszenie nr 1/2018/G – aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023r.