Dzień tygodnia: piątek, 12 kwiecień 2024 |

VI edycja Festiwalu Amatorskich Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu – „Drogi do wolności”

Do udziału zapraszamy szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, domy i centra kultury z terenu województwa mazowieckiego oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Mazowsza.

Głównym zadaniem uczestników festiwalu będzie przygotowanie i zaprezentowanie przedstawienia teatralnego opartego lub zainspirowanego dziełami literatury polskiej odnoszącej się do problematyki niepodległościowej (propozycje literackie znajdują się poniżej).

Warunkiem uczestnictwa jest zadeklarowanie wzięcia udziału do 29 lipca 2018 r. na „Karcie zgłoszenia”, a do 7 października br. przesłanie na nośniku elektronicznym nagrania zadeklarowanego wcześniej i przygotowanego spektaklu.

Nagrany spektakl należy zamieścić w serwisie internetowym VIMEO lub YouTube lub przesłać za pośrednictwem internetowej platformy do wysyłki plików typu WETRANSFER do 7 października 2018 r. Po zamieszczeniu filmu na jednym z wymienionych portali należy przesłać link na adresy: anna.grzywacz@mazovia.pl oraz edukacja@teatrpolski.waw.pl .

Główną nagrodą dla laureata/laureatów będą warsztaty teatralne zorganizowane w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie oraz możliwość wystawienia nagrodzonej sztuki na jego deskach. Przewidziane są również inne nagrody rzeczowe ufundowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Pierwszym 25 osobom, zainteresowanym przygotowaniem młodzieży do tegorocznego festiwalu proponujemy pomoc merytoryczną w postaci szkolenia w Teatrze Polskim, które odbędzie się 21 kwietnia 2018 r. Podczas szkolenia prof. Janusz Majcherek, wykładowca Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, poprowadzi wykłady związane bezpośrednio z ww. dziełami literatury, jej analizą i najprostszym przełożeniem na język teatru, a Radosław Kaliski poprowadzi warsztaty dotyczące budowania zbiorowej wypowiedzi teatralnej. Zainteresowanych prosimy o przesłanie (poniżej zamieszczonej) deklaracji na adres:  anna.grzywacz@mazovia.pl do 16 kwietnia 2018 r.

Dodatkowych informacji udzielają:

Anna Grzywacz, tel. (22) 597 95 26; e.mail: anna.grzywacz@mazovia.pl

Paulina Chodnicka, tel.22 8269271 w 227, e-mail: paulina.chodnicka@teatrpolski.waw.pl

Deklaracje uczestniczenia w festiwalu i nośniki elektroniczne z nagraniami spektaklami należy składać osobiście lub przesłać pocztą do siedziby Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, z dopiskiem – Festiwal Teatrów Młodzieżowych organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie „Drogi do wolności”.

 

Zachęcamy do śledzenia funpage’u Festiwalu Teatrów Młodzieżowych

Festiwal, jak co roku odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie Andrzeja Seweryna. Do współpracy zaprosiliśmy Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Urząd Miasta st. Warszawy.