Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

wykrzyknikDrodzy Beneficjenci – przypominamy, że rozpoczęcie realizacji operacji przed zawarciem Umowy o Przyznanie Pomocy w tym wypłaty pomocy finansowej, może być uznane jako naruszenie warunków przyznania pomocy dla operacji która nie mogła by być zrealizowana bez udziału środków publicznych  i może skutkować:

  • brakiem wypłaty całości kwoty pomocy ;
  • żądaniem zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy;
  • wypowiedzeniem umowy .

Dlatego też rekomendujemy naszym Beneficjentom  zapoznanie się ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym zakresie.

MRiRW _ 26 06 2017