Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

Szanowni Państwo

w  zawiadomieniu (wersja papierowa przekazana pocztą) o Posiedzeniu  Walnego Zebrania Członków planowanym na dzień  02 marca 2020 roku /poniedziałek/ na  godzinę 11.00 I termin, w informacji o numerze rachunku bankowego dedykowanego do wpłaty składek członkowskich  wkradł się błąd w numerze rachunku bankowego.

 

Rachunek bankowy Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego:

60 9291 0001 0046 3078 2000 0020

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

Rachunek bankowy LGD