Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |
Przypomnienie rok n+1 😉
————————–——–
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2
————————–——–
Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego informacji monitorującej z biznesplanu, lub informacji po realizacji operacji.
————————–——–
Więcej informacji na stronie⤵️
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html?fbclid=IwAR1pMkPDVjVMHBZOmeEq1XaZuw97Ui1ym6TKWiTo_qIXbwGlzGm2zu9pWmk
 8425Ankieta _n