Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Przypomnienie PROW 2007-2013

Ankieta monitorująca do 31 stycznia!

Stowarzyszenie LGD ‘Ziemia Chełmońskiego’ uprzejmie informuje, że w związku z tym, że większość Beneficjentów działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu ,,Małe projekty’’ nie wypełnia zapisów umowy, dotyczących obowiązku składania do siedziby Samorządu Województwa ankiety monitorującej zwracamy się do Państwa z prośbą o konieczności składania w/w ankiety zgodnie z § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy.

Zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 2 w przypadku, gdy Beneficjent nie spełni warunków, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy zwrotowi podlega 1% pobranej kwoty pomocy (zapis od wersji 4 umowy przyznania pomocy).

Aktualny formularz ankiety monitorującej wraz z instrukcją jej wypełnienia dla działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- „Małe projekty” znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie http://www.prow.mazovia.pl/…/wdrazanie_projektow_wspolpracy…

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności w wypełnianiu w/w ankiety prosimy o kontakt z biurem LGD.

Ankieta monitorująca z realizacji operacji – w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych  strategii rozwoju” – „małe projekty” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ANKIETA_MAŁE_PROJEKTY_ PROW 2007 -2013

Ankieta monitorująca realizację operacji – Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, w zakresie „Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki”

ANKIETA_ODNOWA_WSI_ PROW 2007-2013

ZALECENIA OGÓLNE

Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie białe pola ankiety. W sytuacji, kiedy dane pole w ankiecie, będące polem tekstowym, nie dotyczy Beneficjenta, należy wstawić kreskę, chyba że w Instrukcji podano inaczej.