Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Aneks nr 1 z dn. 28.02.2024

Umowa o warunkach i sposobie  realizacji  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  nr 00012.UM07.6572.10012.2023 z dnia 19.12.2023 r.