Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |

Celem konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną oraz zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domy kultury, parafie itp.).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 500.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, 5.000 – 10.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Instytucje i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domy kultury, parafie itp.).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Najciekawsze inicjatywy społeczne dotyczące następujących obszarów wsparcia:
– zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
– ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci,
– ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym,
– promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci,
– budowania wspólnot międzypokoleniowych,
– pogłębiania więzi lokalnych,
– współpracy między organizacjami,
– poprawy jakości życia.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Cel: wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną oraz zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.
W ramach konkursu jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.
Termin składania wniosków:
24 maja – 1 lipca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/
Kontakt:  
https://fundacja.santander.pl/kontakt/

 


Ważne dotacje na projekty społeczności lokalnych


Wysokość wsparcia 5.000 – 10.000 zł.


Budżet programu 500.000 zł.


Wnioskowanie przez internet

  • Tak

Partner zagraniczny

  • Nie

Finansowanie

  • zaliczka

Wnioskodawca

  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
  • Dom kultury

Rodzaj wsparcia

żródło danych: https://granty.pl/7364/