Dzień tygodnia: wtorek, 03 październik 2023 |

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 – WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB WYKONUJĄCYCH UMOWY CYWILNOPRAWNE

Przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0. wprowadziły możliwość ubiegania się w ZUS o następujące świadczenia i zwolnienia:

– dodatkowe świadczenie postojowe – wniosek można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii,

– jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą – wniosek można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii,

– zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. – jeśli na dzień złożenia wniosku rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jest oznaczony kodem 55.10.Z, 79.12.Z, to wniosek można złożyć do 15 stycznia 2021 r.; przypadku płatników z innej branży wymienionej w punkcie „Kogo dotyczy?” ustawodawca określi termin, do którego będzie można złożyć wniosek RDZ-B,

– zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. – wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. można złożyć najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.,

– zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych – wniosek RZN można złożyć w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia,

– jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne – wniosek można złożyć od 15 stycznia 2021, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Pomoc w obieganiu się o ww. świadczenia i zwolnienia można uzyskać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00.

Szczegółowe informacje, w tym m.in. kto może skorzystać z tarczy, jakie warunki należy spełnić, jak złożyć wniosek można znaleźć pod linkiem:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-6_0-jakie-wsparcie-mozna-otrzymac-z-zus-/3744870

 

Pomoc oferowana przez powiatowe urzędy pracy – nabór wniosków na dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy

Powiatowe urzędy pracy, działając na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), ogłosiły nabór wniosków na jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Wnioski należy składać  do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Szczegółowe informacje, w tym m.in. kto może otrzymać dotację, na jakie zasadach jest udzielana dotacja, jak złożyć wniosek można znaleźć pod linkami właściwych powiatowych urzędów pracy:

PUP Żyrardów

https://zyrardow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze4-koszty

PUP Grodzisk Mazowiecki

https://grodziskmazowiecki.praca.gov.pl/-/13905335-nabor-wnioskow-w-ramach-tarczy-branzowej-dla-mikroprzedsiebiorcow-i-malych-przedsiebiorcow

PUP Sochaczew

https://sochaczew.praca.gov.pl/-/13902891-wsparcie-w-ramach-tarczy-antykryzysowej-tzw-tarczy-branzowej

 

Przedłużenie udzielania pomocy

 

W dniu 15 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z w/w ustawą następuje przedłużenie udzielania pomocy do 30 czerwca 2021 roku w ramach:

Wsparcie w ramach art. 15zzd będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski będą mogły być składane nie później niż do 10 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19:

https://zyrardow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

https://grodziskmazowiecki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

https://sochaczew.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza