Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Pomoc dla przedsiębiorców z tarczy antykryzysowej przedłużona na marzec i kwiecień 2021.

 • Zwolnienie ze składek ZUS,
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące,
 • świadczenia postojowe oraz dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców przewiduje Tarcza antykryzysowa 9.0 wchodzi w życie 26 kwietnia 2021 r.

Tarcza antykryzysowa 9.0

Tarcza antykryzysowa 9.0 przyjęta przez nasz Rząd. Pomoc dla przedsiębiorców z tarczy antykryzysowej przedłużona na marzec i kwiecień 2021. Zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, świadczenia postojowe oraz dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców przewiduje Tarcza antykryzysowa 9.0 wchodząca w życie 26 kwietnia 2021 r. Co znalazło się w Tarczy 9.0? Jakie rozwiązania daje tarcza antykryzysowa 9.0? Jakie kody PKD otrzymają pomoc w ramach Tarczy 9.0?

Tarcza antykryzysowa 9.0 przyjęta przez rząd - pomoc dla firm na marzec i kwiecień od 26 kwietnia 2021 r. Sprawdź co obejmuje tarcza 9.0

Co to jest tarcza antykryzysowa?

Tarcza antykryzysowa to polski program rozwiązań rządowych wprowadzanych w związku z pandemią COVID-19 w Polsce. Tarcza antykryzysowa opiera się na pięciu filarach: Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, Finansowaniu przedsiębiorców, Ochronie zdrowia, Wzmocnieniu systemu finansowego, Inwestycjach publicznych. Od początku pandemii koronawirusa nasz rząd wypuścił 9 odsłon tarczy, gdzie pierwsza wersja tarczy weszła w życie 1 kwietnia 2020.

Co obejmuje tarcza antykryzysowa 9.0?

Tarcza antykryzysowa 9.0 przewiduje cztery instrumenty pomocy:

 • zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące – płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., w przypadku ich opłacenia, składki będą im zwrócone; wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,

Po wprowadzeniu Tarczy 9.0, przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS:

 • za styczeń 2021 r.
 • albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.
 • albo za luty 2021 r.
 • albo za marzec i kwiecień 2021 r.
 • albo za kwiecień 2021 r.

Na podstawie rozporządzenia wniosek o zwolnienie p RDZ-B7 – będzie można złożyć od 4 maja 2021 r.  najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.

 • dopłatę 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS; wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,
 • świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł, w zależności od kodu PKD jest przyznawane jeden lub więcej razy,
 • dotację do 5 tys. zł – mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności; w zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać dotację nawet kilkukrotnie; wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r.

Kto może się starać o wsparcie z tarczy antykryzysowej 9.0?

Tarcza antykryzysowa 9.0 oprócz przedłużenia pomocy dla 46 kodów PKD, umożliwia pomoc dla dodatkowych 17 kodów PKD, najbardziej obecnie poszkodowanych przez pandemię. Pomoc w ramach tarczy antykryzysowej 9.0 obejmie 63 kody PKD.

Poniżej 17 dodatkowych kodów PKD, które otrzymają pomoc w ramach tarczy 9.0:

 • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
 • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne
 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Tarcza 9.0 – Jakie trzeba spełnić warunki?

Starając się o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej 9.0 trzeba spełnić następujące warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r. – ocena w zakresie przynależności do danej branży, uznanej za szczególnie poszkodowaną wskutek pandemii COVID-19, będzie dokonywana w odniesieniu do relatywnie nieodległej przeszłości i – tym samym – pomoc trafi do firm, które faktycznie w obecnym okresie prowadzą taki rodzaj działalności,
 • wykazać 40 proc. spadek przychodów – chodzi o przychód z działalności gospodarczej uzyskany – w zależności od instrumentu – w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Kiedy można składać wnioski w sprawie tarczy 9.0?

Tarcza antykryzysowa 9.0 wejdzie w życie 26 kwietnia 2021 r. w zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i dotacji , regulacje dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS będą obowiązywać od 4 maja 2021 r.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pomoc-dla-przedsiebiorcow-z-tarczy-branzowej-przedluzona-na-marzec-i-kwiecien
 2. https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000071301.pdf?fbclid=IwAR21daRR2KqXBAPFAW8sCqGTDyGwcKI3KdySYR2oRmvFeRsQhFrhBTmr4zI
 3. Tarcza 9.0 – marzec i kwiecień 2021 r. – Infor.pl