Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |

W dniach  12 oraz 13 grudnia odbyły się 2  spotkania szkoleniowe dla przyszłych  beneficjentów naborów wniosków o POWIERZENIE GRANTÓW w ramach projektu Grantowego.

g maz 898

z wola6_o

 

Informacje o terminach oraz  miejscach  szkoleń dostępne Kalendarium na stronie Stowarzyszenia – planujemy kolejne szkolenie  w Nowej Suchej 8  stycznia 2019 r.- więcej szczegółów już wkrótce.

Serdecznie zapraszamy przyszłych grantobiorców:  osoby fizyczne  nieprowadzące działalności gospodarczej, stowarzyszenia, fundacje, JST oraz inne podmioty do uczestnictwa w szkoleniach.

Więcej informacji nt.  projektów grantowych  znaleźć można:

Granty – aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023r.