Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” już 29 września br. zaprasza przyszłych beneficjentów LGD na  kolejne szkolenie dla wnioskodawców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na: rozpoczęcie działalności gospodarczej jak również rozwinięcie już istniejącej działalności.

Tym razem zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i  Rekreacji w Nowej Suchej.

29 09 _ szkolenie Nowa Sucha