Dzień tygodnia: wtorek, 03 październik 2023 |

To już trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY, organizowana przez największą organizację pożytku publicznego w naszym kraju – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika „Strażak”. Poprzednie edycje konkursu odbiły się szerokim echem nie tylko wśród strażaków-ochotników, ale także organizacji z nimi współpracujących.

Konkurs FLORIANY skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych i partnerów, z którymi realizują projekty: lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i przedsiębiorców. Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych przedsięwzięć.

Aby zgłosić zrealizowaną przez OSP prospołeczną inicjatywę wystarczy odwiedzić stronę internetową Konkursu FLORIANY www.floriany.pl, w zakładce KONKURS wybrać REGULAMIN KONKURSU. Po zapoznaniu się z nim, należy kliknąć na podany link do internetowego formularza zgłoszeniowego i wypełnić go.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia drogą internetową oraz wysłanie formularza razem z dokumentacją zdjęciową tradycyjną pocztą na adres: ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa, z dopiskiem FLORIANY. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 roku.

W ramach współpracy pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP a Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ustanowiono także kategorię specjalną Konkursu FLORIANY „Ratujemy i Uczymy Ratować”, która jest częścią programu edukacyjnego dla szkół podstawowych o tej samej nazwie. Jednostki OSP uczestniczące w programie, które przeprowadzą najwięcej szkoleń z pierwszej pomocy zostaną podczas Gali finałowej nagrodzone przez WOŚP.

Zgłoszenia konkursowe oceniane są przez Kapitułę Konkursową w dwóch grupach: realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz wspólnie z partnerami. Kapitule przewodniczy prezes zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Waldemar Pawlak, a zasiadają w niej przedstawiciele różnych środowisk m. in. wicemistrz olimpijski Czesław Lang, prezes Fundacji WOŚP Jurek Owsiak, prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, artysta multimedialny prof. Artur Krajewski, były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, historyk i socjolog prof. Władysław Tabasz oraz twórca telewizji Kino Polska oraz projektu Kino za Rogiem Grzegorz Molewski.

Spośród nadesłanych inicjatyw Kapituła Konkursowa wskaże nominowanych do nagrody FLORIANA, którzy zostaną zaproszeni na uroczystą Galę wręczenia statuetek, podczas której zostaną ogłoszeni zwycięzcy.

REGULAMIN KONKURSU

Źródło: http://www.zosprp.pl