Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

Trwają intensywne prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W roku 2022 w każdej z naszych gmin członkowskich odbyły się Spotkania konsultacyjne ws. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 podczas których była przeprowadzana analiza m.in. mocnych i słabych stron, potencjału, potrzeb, kierunków rozwoju obszaru LGD oraz wydatkowania środków w nowej perspektywie. Spotkania konsultacyjne ws. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 | Ziemia Chelmonskiego

Chcąc zaspokoić potrzeby mieszkańców Ziemi Chełmońskiego, podejmujemy liczne działania które mają za zadanie włączyć lokalną społeczność w proces tworzenia LSR, dlatego też zachęcamy do przekazywania swoich pomysłów, potrzeb i oczekiwań w odniesieniu do celów i działań realizowanych w ramach nowej LSR. Taką możliwość dają zarówno ankiety „Badania potencjału i problemów obszaru LGD oraz potrzeb mieszkańców” jak również „Karty pomysłu dla propozycji projektów do realizacji w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027r.” Ponadto uczestniczymy w szkoleniach i spotkaniach z Urzędem Marszałkowskim, jak również spotykamy się w terenie z mieszkańcami, grupami nieformalnymi i organizacjami czy też przedstawicielami sektora gospodarczego i publicznego:

– spotkanie konsultacyjne on-line: 19.10.2022r.

– spotkanie podsumowujące, (Urząd Miejski w Mszczonowie) – 7.12.2022r.

– spotkanie podsumowujące on-line: 21.02.2023r.

– warsztaty tematyczne OSP Osiny (Gmina Baranów ) – 18.03.2023r.

– warsztaty tematyczne – Biblioteka Publiczna w Grodzisku Mazowieckim – 12 kwietnia 2023r.

– warsztaty tematyczne – Urząd Miejski w Mszczonowie – 12.04.2023r.

– warsztaty tematyczne w Gminie Nowa Sucha – 28.04.2023r.

– warsztaty tematyczne w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie – 9.05.2023r.

– spotkania robocze zespołu ds. opracowania LSR,

– spotkania robocze Rady i Zarządu LGD.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za aktywne włączenie się w proces budowy LSR.