Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |

 LSR jest dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki finansowe w kolejnym okresie programowania przeznaczone na rozwój gmin objętych działaniem LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Podczas spotkania przeprowadzona zostanie analiz m.in. mocnych i słabych stron, potencjału, potrzeb, kierunków rozwoju obszaru LGD oraz wydatkowania środków w nowej perspektywie. LGD „Ziemia Chełmońskiego”

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 i udziału w spotkaniach konsultacyjnych zaplanowanych na naszych gminach członkowskich.

plakat_konsultacje_gminy_LGD_internet