Dzień tygodnia: piątek, 12 kwiecień 2024 |

We wtorek, 15 stycznia, zmarł

Śp. Grzegorz Kozłowski

Wiceprzewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” i wieloletni Członek naszej organizacji

Jego śmierć, to wielka strata dla lokalnego sektora pozarządowego oraz samorządu Mszczonowa

Rodzinie

składamy najszczersze kondolencje i wyrazy wsparcia w tych trudnych chwilach

Prezes Zarządu Magdalena Podsiadły

wraz z Radą, Członkami Zarządu i Pracownikami LGD „Ziemia Chełmońskiego”

p. Kozłowski