Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki w obecnym naborze przeznaczone są na udzielenie wsparcia dla obecnych jak i przyszłych przedsiębiorców w  następujących zakresach:

  • Przedsięwzięcie 1.1.1. Zakładanie działalności gospodarczej.
  • Przedsięwzięcie 1.1.2. Rozwój przedsiębiorstw.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD „Ziemia Chełmońskiego” przy ul. Warszawskiej 24, 96-321 Żabia Wola w terminie od dnia 29.11.2016 r. do  29.12.2016r. do godz. 1400

Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z warunkami pozyskania dotacji bezpośrednio w biurze LGD Ziemia Chełmońskiego lub na spotkaniach informacyjnych.

W listopadzie i grudniu  LGD Ziemia Chełmońskiego zaprasza na cykl spotkań na terenie obszaru LGD, na których zostaną omówione zasady wypełniania dokumentów aplikacyjnych oraz warsztaty z tworzenia biznesplanów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kalendarzem wydarzeń.