Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |

Szanowni przyszli wnioskodawcy naborów w LGD .

Informujemy że w dniach  27 grudnia 2019 r. – 22 stycznia 2020r. będzie trwał nabór dla obecnych lub przyszłych przedsiębiorców.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

  • na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD).
  •  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00,
  • bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w biurze LGD „Ziemia Chełmońskiego” przy ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola.
  • wniosek należy wypełnić i wydrukować przy użyciu programu MS Excel (ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość korzystania z generatora wniosków).

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.