Dzień tygodnia: piątek, 22 wrzesień 2023 |

Uwaga  – nowe wzory dokumentów !!! 

Obowiązująca wersja dokumentacji –  3z

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( ARiMR)  –  związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, udostępniła  nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017

Wzory nowej dokumentacji  można pobrać ze strony: POBIERZ AKTUALNĄ DOKUMENTACJE 16.10.2017

 

Zgodnie z zapowiedziami, LGD „Ziemia Chełmońskiego” informuje że  terminie od 16 do 30 października 2017r. będzie trwać  nabór wniosków  o dotacje ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedsiębiorców z terenu 10 Gmin: Żabia Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów, Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno.

 

Środki w bieżącym naborze przeznaczone będą na:

Zakładanie działalności gospodarczej – Ogłoszenie nr 2/2017 : 

Ogłoszenie nr 2/2017 – Zakładanie działalności gospodarczej – (16 – 30.10.2017r.)

 

Rozwój przedsiębiorstw – Ogłoszenie nr 3/2017:

Ogłoszenie nr 3/2017- Rozwój przedsiębiorstw – (16 – 30.10.2017r.)

 

 Wnioski wraz z załącznikami należy składać terminie pod od 16 do 30 października 2017r.:

  • bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w biurze LGD „Ziemia Chełmońskiego” przy ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola.
  • w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00,
  • na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD). LGD rekomenduje składanie wniosku w segregatorze co
  • wniosek należy wypełnić i wydrukować przy użyciu programu MS Excel (ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość korzystania z generatora wniosków).

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

W celu usprawnienia procedury przyjmowania dokumentacji Wnioskodawców oraz zapewnienia jej czytelności, rekomendujemy składanie wniosku wraz z załącznikami  w uporządkowany sposób w segregatorach.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszeń i pobranie dokumentacji aplikacyjnej.