Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |

reaktywacja dzo

„REAKTYWACJA inicjatyw obywatelskich na Ziemi Chełmońskiego” – to projekt mający na celu liczne działania skierowane będą do  organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich,  OSP,  grup nieformalnych a także osób które planują aktywniej włączyć się w działania lokalne.

W ramach projektu proponujemy:

– pomoc doradców w zakresie księgowości i finansów, zagadnień prawnych, zarządzania organizacją i projektami – konsultacje w siedzibie LGD i miejscach wyznaczonych w pozostałych gminach, konsultacje w siedzibie organizacji, konsultacje e-mail, konsultacje zdalne (m.in. telefon, skype, messenger)

– spotkania tematyczne – tematyka związana z trzecim sektorem, w tym  także możliwość zorganizowania szkolenia dla konkretnej organizacji dotyczącego tematów, w których potrzebują wsparcia specjalistycznego

– filmy edukacyjne – powstaną trzy filmy promujące różne formy aktywności społecznej mieszkańców na obszarach wiejskich (dobre praktyki, promocja lokalnych organizacji, informacje związane z prowadzeniem działalności społeczne

Kto może wziąć udział?

Organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i osoby fizyczne zainteresowane podejmowaniem aktywności obywatelskiej z powiatu grodziskiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego

 

Projekt jest dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego

Regulamin 2

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_reaktywacja

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

? Film o KGW z terenu Ziemi Chełmońskiego – poznajmy się.

https://www.facebook.com/100064783026536/videos/1165966394063099

 

?Finansowanie działalności organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych cz. 1

?Finansowanie działalności organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych cz. 2