Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |

PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2023-2027

LGD „Ziemia Chełmońskiego”, po zakończeniu spotkań konsultacyjnych w każdej z 10 gmin (wrzesień-październik 2022), realizuje kolejne działania zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR). Są to m.in. prowadzenie analiz dostępnych danych (dane statystyczne, wyniki badań, dokumenty planistyczne gmin etc.), przeprowadzenie ankiety badającej potencjał gmin oraz potrzeby i problemy mieszkańców oraz wywiadów pogłębionych z przedstawicielami gmin członkowskich, a także organizacja spotkań podsumowujących i tematycznych – warsztatów dialogu społecznego włączających mieszkańców w przygotowanie poszczególnych elementów LSR.

LGD jest otwarta na propozycje i opinie społeczności lokalnej. Cały czas można składać fiszki projektowe, które wskazują kierunki planowanych celów i przedsięwzięć, aby ich autorzy mogli w przyszłości podjąć próbę uzyskania finansowania na ich realizację.

Finalnie w sposób partycypacyjny powstanie dokument umożliwiający w kolejnej perspektywie finansowej UE ubieganie się o środki na inwestycje w różnych obszarach oraz inicjatywy społeczne aktywizujące i integrujące mieszkańców.

Zapraszamy do współpracy, podzielcie się z nami Waszą wiedzą o regionie i pomysłami na rozwój społeczny i gospodarczy Ziemi Chełmońskiego.