Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |

Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 r. Przedsięwzięcie 3.1.3 Projekty współpracy

Projekty mają  przyczynić się do osiągnięcia celów szczegółowych dotyczących przedsiębiorczości oraz zasobów lokalnych LSR oraz przypisanym m wskaźników realizacji LSR.

Ważnym elementem projektów współpracy będzie promocja dobrych praktyk (najciekawszych inicjatyw z obszaru LSR) i ich transfer.