Dzień tygodnia: piątek, 12 kwiecień 2024 |

Poziom satysfakcji mieszkańców

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie objętej Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.

Strategia ta została opracowana wspólnie z mieszkańcami a celem jej było zaplanowanie a następnie zrealizowanie szeregu działań i przedsięwzięć, które miały wpłynąć na poprawę jakości życia oraz rozwiązanie potrzeb mieszkańców obszaru LGD

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

strzałka dół

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=17aeeccd&&b=627e126181&&c=e8cf0bf3