Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Na podstawie § 15 pkt. 8 Statutu Stowarzyszenia LGD „Ziemia  Chełmońskiego” oraz  § 9 pkt 3 Regulaminu Pracy Rady  LGD  uprzejmie zapraszam na  Posiedzenie  Rady LGD, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 r.(poniedziałek), godzina 13.00 w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów.

Zawiadomienie_Posiedzenie_Rady_23.01.17