Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

?NADSZEDŁ CZAS NA PODSUMOWANIE ROKU, CZYLI CO DZIAŁO SIĘ W LGD „ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO” W 2022 ROKU

?Zbliżający się koniec roku to czas podsumowań. Za nami intensywny rok pracy na rzecz rozwoju naszego obszaru oraz działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii.

WARSZTAT REFLEKSYJNY

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR Stowarzyszenie „LGD Ziemia Chełmońskiego” zorganizowała dla mieszkańców naszego regionu, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz naszych wnioskodawców warsztat refleksyjny, który odbył się na platformie Teams.

REAKTYWACJA INICJATYW OBYWATELSKICH NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

Udało nam się pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „REAKTYWACJA inicjatyw obywatelskich na Ziemi Chełmońskiego”

W ramach działań projektowych zrealizowaliśmy :

?‍?Spotkania tematyczne dotyczące m.in. źródeł finansowania działalności pozarządowych, tematyki zasad funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich

?‍?specjalistyczne doradztwo w tym między innymi w zakresie księgowości, prawa, zarządzania organizacją czy pozyskiwania środków na działalność

?tworzenie krótkich filmów promujących organizacje i aktywnych społeczników z terenu Ziemi Chełmońskiego.

Działania skierowane były do organizacji pozarządowych , Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, grup nieformalnych a także osób które planowały aktywnie włączyć się w działania lokalne.

?SPOTKANIA KOORDYNATORÓW DS. OPRACOWANIA LSR

W czerwcu odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne koordynatorów wchodzących w skład zespołu ds. opracowania LSR, podczas którego omówiliśmy założenia dotyczące nowej perspektywy finansowej oraz realizacji planu włączenia społeczności lokalnej, w tym sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców wszystkich gmin z obszaru LGD niezbędnych do efektywnego opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejne lata.

??IMPREZY GMINNE, W KTÓRYCH UCZESTNICZYLIŚMY

W tym roku wraz naszą Lgdusią uczestniczyliśmy w lokalnych imprezach gminnych mi.in:

– w Radziejowicach gdzie tradycyjnie co roku odbyło się Święto Chleba

– w Cegłowie podczas Gminnych Dożynek

– w Książenicach podczas Dożynek Powiatowo Gminnych

– w Żelechowie podczas Święta Chleba i 120-lecia OSP Żelechów

??ŚWIĘTO SZARLOTKI??

Po dwuletniej przerwie w obchodach na terenie parku w Żabiej Woli, w czasie pandemii spotykaliśmy się w Internecie w tym roku wróciło święto najsłynniejszego z ciast. Dzień Szarlotki, który w tym roku był zorganizowany już po raz czternasty, tradycyjnie zagościł w Domu Kultury w Żabiej Woli. Jak co roku dorośli mogli się zmierzyć w zmaganiach na „Najsmaczniejszą szarlotkę”, a młodzi mieszkańcy stworzyć „Małe co nieco z jabłuszka”.

Oprócz wypieków można było wziąć udział w konkursie na najzabawniejszy wiersz , fraszkę lub inną formę pisarską nawiązującą tematycznie do Święta Szarlotki.

Nowością był kolejny konkurs, który także przeprowadzono w dwóch kategoriach. Tematem zawodów „Poznaj Brachu po smaku i zapachu” były niskoprocentowe, domowe nalewki. W konkursie tym nagrodzono nie tylko najlepsze ze zgłoszonych trunków, ale także smakoszy, którzy najtrafniej rozpoznali receptury degustowanych na oczach publiczności eliksirów zdrowotnych.

W ramach nowości podczas Dnia Szarlotki funkcjonowało stoisko „Roślinny wymiennik”. Punkt ten umożliwiał dzielenie się roślinami domowymi i ogrodowymi. Uśmiechy na twarzach osób opuszczających stoisko udowodniły, że pomysł okazał się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”.

Od pierwszej edycji imprezy „Kawiarenka pod jabłonką”, przyciąga tłumy mieszkańców Ziemi Chełmońskiego. Za kilka złotych można było w niej kupić kawałek pysznego ciasta lub inne słodkości, a także ciepłe napoje. Dochód z kawiarenki, jak również sprzedaży ofiarowanych drobiazgów, przeznaczony jest co roku na pomoc Bezdomniakom Żabiowolskim.

?‍??‍?KONSULTACJE SPOŁECZNE

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” przygotowując się do nowego okresu programowania przeprowadziła Konsultacje Społeczne prowadzone w celu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W każdej z członkowskich odbyły się spotkania konsultacyjne podczas których m.in. przeprowadzimy analizę mocnych i słabych stron, potencjału, potrzeb, kierunków rozwoju obszaru LGD „Ziemia Chełmońskiego” oraz wydatkowania środków w kolejnych latach. Dla osób, które nie mogły osobiście wziąć udziału w konsultacjach, odbyło się spotkanie on-line za pomocą aplikacji MS TEAMS.

PROJEKTY WSPÓŁPRACY

? 3K – KOMPETENCJE KREATYWNOŚĆ KOBIECOŚĆ

Projekt koordynowany od sierpnia do końca października przez LGD „Ziemia Chełmońskiego”.

Działania projektowe realizowane były we współpracy z partnerami LGD „Kraina Rawki” z województwa łódzkiego i LGD „Zielone Sąsiedztwo” z Mazowsza.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spośród 20 kobiet zrekrutowanych do projektu znalazły się mieszkanki ośmiu z dziesięciu gmin terenu LGD w tym trzy z gminy Żabia Wola.

Uczestniczki projektu z radością uczęszczały na zorganizowane zajęcia , warsztaty i raczyły uczestników sztandarowej stowarzyszeniowej imprezy lokalnej pn. „Dzień Szarlotki” przygotowywanymi przez siebie różnorodnymi smakołykami kuchni wege.

Panie miały okazję skorzystać w ramach projektu z porad ?‍⚕️dietetyczki, ?wizażystki i ?stylistki, wziąć udział w zajęciach kulinarnych, zajęciach z trenerkami rozwoju osobistego jak również skorzystać z treningu uwalniania stresu metodą TRE i zrelaksować się podczas koncertu relaksacyjnego z użyciem gongów.

Organizowane były też szkolenia on-line nt. ekonomii społecznej oraz możliwości jakie daje serwis Linkedin i media społecznościowe.

Udział w projekcie stanowił grunt do nawiązania kontaktów i wyposażył kobiety w narzędzia, wiedzę i umiejętności dodając im siłę do dalszych działań w kierunku samorozwoju, dokonania zmiany w życiu zawodowym i osobistym, powrotu na rynek pracy, założenia własnej działalności gospodarczej bądź zaangażowania się w pracę na rzecz społeczności lokalnej.

BUDOWA MARKI LOKALNEJ JAKO WIZYTÓWKI PRODUKTÓW I USŁUG TRADYCYJNYCH” (BeMol)

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt ten realizowany jest przez dwie sąsiadujące LGD z terenu Województwa Mazowieckiego:

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” – lider projektu oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego.

Celem projektu jest wykorzystanie różnorodności dziedzictwa obszarów LSR jako impulsu rozwojowego pozwalającego na budowanie i rozwój marki lokalnej oraz wzmacniania kapitału ludzkiego poprzez udostępnienie centrum aktywizacji społeczności oraz organizację różnorodnych wydarzeń i działań promocyjnych.

Działania w projekcie koncentrowały się między innymi na:

• przeprowadzeniu diagnozy obszaru LGD „Ziemia Chełmońskiego” pod kątem zasobów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i turystyczno-rekreacyjnych;

• organizacji dwóch ogólnodostępnych spotkań wakacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD, podczas których będzie możliwość skorzystania z warsztatów, pokazów prowadzonych przez lokalnych wytwórców czy artystów,

• przeprowadzeniu konkursu na najciekawszą prace związaną z zasobami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi Ziemi Chełmońskiego oraz wydanie kalendarza,

• oraz inne działania

W ramach projektu zorganizowaliśmy:

?KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO W OBIEKTYWIE

Przedmiotem konkursu były prace fotograficzne oraz krótkie wiersze/hasła promujące zasoby Ziemi Chełmońskiego.

Celem konkursu była promocja zasobów przyrodniczych kulturowych i historycznych obszaru Ziemi Chełmońskiego oraz

aktywizacja i integracja mieszkańców z gmin objętych działaniem LGD;

• wzbogacenie oferty działań kulturalnych i edukacyjnych skierowanej do mieszkańców z obszaru „Ziemi Chełmońskiego”;

• zachęcenie mieszkańców do odkrywania miejsc cennych pod względem przyrodniczym, kulturowym i historycznym;

Z 16 nadesłanych prac fotograficznych wyłoniliśmy 3 zwycięzców oraz wręczyliśmy jedno wyróżnienie

Najciekawsze prace zostały nagrodzone oraz umieszczone w wydanym kalendarzu na rok 2023

???Wraz z partnerskim Stowarzyszeniem „Między Wisłą a Kampinosem” uczestniczyliśmy w Jarmarku Świątecznym w Czosnowie w ramach projektu współpracy. Towarzyszyły nam nasze KGW Mokosianki oraz KGW Gole a także rękodzielnicy z naszego obszaru. Podczas Jarmarku Odbyły się warsztaty rękodzielnicze, animacje i degustacje lokalnych produktów tradycyjnych.

W ramach realizacji projektu (BeMol) zorganizowaliśmy warsztaty świąteczne?? (pieczenie i dekorowanie pierników, przygotowanie świątecznych pierogów) oraz?? warsztaty rękodzielnicze, które przeprowadzone zostały przez nasz lokalne Koła Gospodyń Wiejskich(KGW Żelechów, KGW Gągolinki, KGW Odranka).

Kolejnym zadaniem w ramach projektu było wydarzenie pn.

??„Spotkanie z Mikołajem na Ziemi Chełmońskiego”.

Podczas spotkania odbyły się m.in: świąteczne warsztaty, animacje dla dzieci oraz inne czekały na uczestników inne atrakcje tj. fotobudka, stoiska kół gospodyń wiejskich i rękodzielników

z terenu Ziemi Chełmońskiego, degustacja świątecznych produktów lokalnych oraz co najważniejsze SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM.

????„PRODUKTY LOKALNE I ATRAKCJE TURYSTYCZNE DROGĄ DO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH” ????

to nazwa kolejnego naszego projektu Współpracy, do którego podpisaliśmy umowę z partnerami.

Tym razem będziemy współpracować z :

• LGD „Kraina Rawki”

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Polcentrum

• LGD „Ziemia Łowicka” oraz

• zagraniczny partner – LGD GUADALTEBA

Celem projektu jest promocja produktów lokalnych i atrakcji turystycznych oraz aktywizacja mieszkańców obszarów partnerskich LGD.

W planach projektowych wyjazdy studyjne na terenie Polski i nie tylko w celu poznania dobrych praktyk, poznania lokalnych zasobów w tym również sposobów ich promowania i wykorzystania, organizacja

i uczestnictwo wydarzeniach promujących lokalne produkty i atrakcje na obszarach działania partnerów projektu.

Projekt współpracy realizowany będzie w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

CO JESZCZE SIĘ DZIAŁO?

Zostaliśmy zaproszeni na XV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich! podczas którego omawiane były dotychczasowe działania podjęte na rzecz rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich na Mazowszu.

Stowarzyszenie LGD Ziemia Chełmońskiego było reprezentowane przez Prezesa LGD, którą w roli eksperta zaproszono do wystąpienia i debaty z innymi ekspertami podczas tego kongresu.

….TO JESZCZE NIE KONIEC:

– wspieraliśmy finansowo inicjatywy realizowane przez samorządy gminne i ich jednostki

– pełniliśmy funkcję ambasadora Programu „Mazowsze Lokalnie” pomagając mieszkańcom Ziemi Chełmońskiego w pozyskaniu środków na działania prowadzone w społecznościach lokalnych

– projekty dodatkowe realizowane przez grupy nieformalne w partnerstwie z LGD ze środków zewnętrznych:

• Grupa nieformalna – Nasz Władysławów – „Nasze wspólne bezpieczne miejsce spotkań

i integracji”

• Grupa – Społecznicy – Huta Żabiowolska – „Integracja bez barier i granic”.

• Grupa nieformalna – Nasz Władysławów – „Zielony Władysławów”.

– prowadziliśmy doradztwo i szkolenia dla Wnioskodawców

– przygotowywaliśmy wnioski o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych

– szkoliliśmy się, aby jeszcze lepiej realizować cele LGD i służyć mieszkańcom Ziemi Chełmońskiego

-realizowaliśmy działania promujące gminy członkowskie oraz Stowarzyszenie, w tym m.in. przygotowywane były materiały publikowane w biuletynach gminnych, wydane kalendarze i inne materiały promocyjne

– prowadziliśmy bieżące działania biura (kontakty z beneficjentami i urzędami, obsługę posiedzeń Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zgromadzenia Członków LGD, organizację warsztatu refleksyjnego, przygotowywanie sprawozdań, pism, prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej przy współpracy z biurem rachunkowym oraz inne niezbędne prace).

Z takim podsumowaniem starego roku, niech ? Nadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym co minęło i nad tym, co nas czeka.

Tak więc życzymy dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro ??