Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

Projekt Współpracy pn. ”Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich” (PLiAT)  jest finansowany  ze środków PROW na lata 2014-2023 i jest realizowany przez cztery krajowe LGD z dwóch Województw tj. Mazowieckiego i Łódzkiego oraz jednego  zagranicznego partnera:

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” – leader projektu

Stowarzyszenie  LGD „ Polcentrum”,

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Łowicka”,

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” ,

oraz zagraniczny partner z Hiszpanii  –  LGD Guadalteba.

Operacja wpisuje się w cel ogólny LSR Ziemi Chełmońskiego: „Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 r.” i cel szczegółowy: „Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku”, ponieważ w ramach operacji zostaną zorganizowane warsztaty wyjazdowe w celu poznania dobrych praktyk w budowaniu oferty turystycznej na obszarach wiejskich w oparciu o lokalne zasoby oraz wydarzenie promujące obszar. Wszystkie zaplanowane działania projektowe mają na celu wzmocnienie, pobudzenie i włączenie w życie społeczne mieszkańców obszaru.

W ramach realizacji operacji będą promowane lokalne produkty, atrakcje turystyczne, dziedzictwo kulturowo – historyczne jak również walory turystyczne obszaru LGD zarówno na terenie partnerów projektu w Polsce jak i za zagranicą (Hiszpania).