Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa, gminy członkowskie LGD pozyskały środki na realizację inwestycji, które służyć będą zarówno małym jak i dużym mieszkańcom Ziemi Chełmońskiego.

Ogólnodostępny obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy w Radziejowicach.

Siłownia plenerowa i plac zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Szczęsne,

gmina Grodzisk Mazowiecki.

Plac zabaw dla dzieci i młodzieży w Makówce, gmina Grodzisk Mazowiecki

Plac integracji społeczno – kulturowej w Korytowie, gmina Radziejowice