Dzień tygodnia: wtorek, 31 styczeń 2023 |

Równać szanse – Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Program jest skierowany do młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20.000 osób. W ramach programu realizowane są projekty rozwijające kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 40.000 zł. Minimalny wkład własny to 20% wartości projektu.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 40.000 zł., do 80%.
Wkład własny:
min. 20%.
Czas trwania projektu:
maks. 15 miesięcy, od 1.07 roku, w którym ogłoszono konkurs do 30.11 roku kolejnego.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i  fundacje) ze wsi i małych miast (do 20.000 mieszkańców).
2. Domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej 1 dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.
O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które obecnie realizują inne projekty w ramach OKG i RKG Programu „Równać Szanse”.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty rozwijające kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
Projekty muszą być realizowane na terenie miejscowości do 20.000 mieszkańców ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat.
Opis:
 
Organizatorem konkursu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Konkurs jest organizowany w ramach Programu “Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Cel główny: wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
Konkurs składa się z 2 etapów:
I etap – przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego przez wnioskodawców,
II etap – przygotowanie projektu przez laureatów I etapu.
Laureaci konkursu mogą liczyć również na szkolenia oraz doradztwo zapewniane przez organizatorów.
Termin składania wniosków:
14 marca 2019 (I etap konkursu – opracowanie diagnozy środowiska lokalnego).
Przewidywany termin składania wniosków:
14 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:   
http://www.rownacszanse.pl
https://rownacszanse.pl/2019/okg_ogloszenie
Kontakt:
 
http://www.rownacszanse.pl/kontakt

 


Ważne dotacje na projekty młodych ludzi z małych miast i wsi


Wysokość wsparcia maks. 40.000 zł., do 80%.


Budżet programu 1.000.000 zł.


Wnioskowanie przez internet

  • Tak

Partner zagraniczny

  • Nie

Finansowanie

  • zaliczka

Wnioskodawca

  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury

Rodzaj wsparcia

  • dotacja

źródło:  https://granty.pl/1743/?fbclid=IwAR0Ucu7h5P40WfNOVmmiYVQlVaqfmntvC6ekLb6-aLl20hQojihus9f-zkI